Publicado el . Última actualización el

Familia

Palabra Pinyin Significado
弟弟 dì di hermano menor
父母 fù mǔ padres, padre y madre
姑父 gū fù tío, marido de la hermana del padre
继母 jì mǔ madrastra
姥姥 lǎo lao abuela materna
妹妹 mèi mei hermana menor
奶奶 nǎi nāi abuela
女婿 nǚ xù yerno
妻子 qī zi esposa
世代 shì dài generación
孙女 sūn nǚ nieta
外甥 wài shēng sobrino, hijo de hermana
兄弟 xiōng dì 1. hermanos
2. hermano menor
3. fraternal, hermano
岳父 yù fù suegro
丈夫 zhàng fū esposo, marido
祖母 zǔ mǔ abuela
儿子 ér zi hijo
哥哥 gē ge hermano mayor
孩子 hái zǐ 1. niño
2. hijo
家庭 jiā tíng familiap, hogar
老婆 lǎo pó mujer, esposa
母亲 mǔ qīn madre
女儿 nǚ ‘ér hija
配偶 pèi ‘ǒu cónyuge, consorte
亲戚 qīn qī pariente, parentesco
双胞胎 shuāng bāo tāi gemelos, mellizos
堂兄弟 táng xiōng dì primos por parte del padre
外甥女 wài shēng nǚ sobrina, hija de hermana
爷爷 yé ye abuelo
岳母 yuè mǔ suegra
祖父 zǔ fù abuelo
Compartir en las redes sociales

Comments are closed.

Back to Top ↑